+kiru+

切る Киру (кире) или сечење/исецање, односи се на хаику технику којом се песма дели на слике. Киру је у суштини изостављање (речи) што ствара паузу/прекид у сликама.
Ова пауза помаже читаоцу да се заустави и размисли о ономе што је прочитао и како ће се то односити на (изненађујући) завршетак. Захваљујући томе, Хаику не мора да буде превише граматички тачан.

- - - - -   - - - - - - -   - - - - -

切る Kiru or cutting, refers to the technique in haiku by which imagery is split. Kiru is essentially the omission of something that creates a gap in the imagery.
This gap helps the reader to stop and think of what they've read so far and how it is going to relate with the (surprise) ending. Owing to this, a Haiku need not be too grammatical. Sentences and actions can be broken.

- - - - -   - - - - - - -   - - - - -

kiru 1

kiru 2

kiru 3

kiru 4

kiru 5

kiru 6

kiru 7

kiru 8

kiru 9

kiru 10

kiru 11